Estetisk tandvård

Många efterfrågar idag vitare tänder. En del har problem med att tänderna ser lagade och missfärgade ut. Tänderna kan ha fått mineraliseringsstörningar med fläckar eller gropar under uppväxten. Vissa personer kan störa sig på att de har mellanrum mellan vissa tänder eller glesställning alternativt trångställning.

Det går att råda bot på mycket och vi utför följande estetisk tandvård t ex kompositlagningar, tandblekning, tandsmycken, skalfasader, keramiska kronor/inlägg/broar, vi åtgärdar mellanrum och viss tandreglering.

Tandblekning
Vi rekommenderar en skonsam tandblekningsmetod som man gör i hemmet, där man använder en teknikerframställd blekskena och blekningen görs oftast vid två tillfällen, 2-4 timmar åt gången, dag eller natt. Har tänderna missfärgade lagningar och dessa inte går att putsa byter man ut dem efter tandblekningen.

Skalfasader
Vill man ha en riktigt bra estetik kan man framställa skalfasader. Dessa består av ett keramiskt material som liknar den naturliga tanden i mycket hög grad. Man slipar bort ett tunt emaljskikt på tandens framsida, tar ett avtryck så att tandteknikern kan framställa tunna keramiska skal . Sedan kan de limmas (cementeras) på tänderna.

Här kan man fylla ut mellanrum eller bredda tänder allt efter önskemål i möjligaste mån. I vissa fall kan man bredda/fylla ut med komposit som en enklare lösning.

Keramiska kronor och broar
Är en tand mycket skadad är det mer lämpligt att göra en keramisk krona som omfattar hela tandkronan och i vissa fall en keramisk bro om man behöver ersätta en tandlucka. Helkeramiska kronor och broar har den bästa estetiken.

Vår tandtekniker arbetar i Göteborg. Han kommer gärna till oss för att se patienten, ta färg, vilket möjliggör ett bra slutresultat.

För att framställa skalfasader och keramiska kronor och broar, behövs i regel två behandlingstillfällen med ca en veckas mellanrum.