Behandlingar

En undersökning hos oss innebär att den utförs av oss tandläkare med hjälp av våra tandsköterskor. Vi informerar dig om din tandstatus med digital röntgen, avlägsnar tandsten, polerar, ibland också med air-flow för att ta bort kraftiga missfärgningar, eventuellt puts av gamla/missfärgade lagningar och vid behov avslutar vi med fluorbehandling.

Vid behov informerar vi lite extra om förebyggande tandvård, vad karies och/eller tandlossning beror på och hur man kan motverka den. Ibland rekommenderar vi en tandhygienist som vi samarbetar med.

Ofta får vi frågan vad man kan göra mot dålig andedräkt. Denna kan orsakas av plaque och tandsten, eventuella tandköttsfickor men också av bakterie beläggningar på tungan och i svalget. Här finns det olika sköljmedel att ta till tillsammans med hygienbehandling. Problemen kan också härröra från magen.

Har man svår tandlossning har vi nära samarbete med specialisttandläkare på Odontologiska kliniken.

Kompositlagningar
När tänderna behöver lagas antingen pga karies eller om tanden gått sönder/frakturerat, använder vi ett kompositmaterial av hög kvalitet. Där finns många färgnyanser att välja mellan för att likna den egna tanden.

Rotfyllning
Har man ett djupt kariesangrepp, eller om tanden allvarligt skadats, kan tandpulpan (kärl- och nervsträngen) ha blivit inflammerad. För att undvika infektion i tanden med spridning vidare ut i käkbenet med tandvärk som följd, rotfyller man tanden.

Först rensas tanden (eventuellt maskinellt), spolas ren och försluts med guttaperka (ett gummi-material) . Detta görs så biologiskt vänligt som möjligt. Förhoppningsvis räcker det att göra en kompositlagning efteråt men är skadan för stor kan man behöva kronförse tanden.

Kronor och broar
Blir det för stora fyllningar är kronor eller inlägg att föredra ur hållfasthetssynpunkt. Här finns det olika material att välja mellan. Saknas det en eller flera tänder kan man göra en bro och man använder sig då av granntänderna för att ersätta tandluckan. Vill man inte slipa på dessa eller att det helt enkelt saknas tänder att bygga på har man implantat att tillgå.

Implantatbehandling
Denna behandling går ut på att man med ett kirurgiskt ingrepp opererar in s.k fixturer av titan i käkbenet och därmed ersätts tandroten. Vi samarbetar med en specialisttandläkare i oral kirurgi och använder oss av Straumanns metod. På fixturen skruvar man fast en s.k distans som man sedan fäster kronan på. Denna behandling tar 2-3 mån för inläkning (ev. extra läkningstid behövs om man nyligen tagit bort en tand, beroende av benkvalitet o dyl). Detta måste sedan noggrant utvärderas.

Om man av olika anledningar t ex inte vill, kan eller har råd med kron/bro/implantat finns andra lösningar. Det finns avtagbara proteser antingen hela eller delproteser, beroende på tandkvalitet och hur många tänder man har.

Visdomständer
Visdomständer kommer vid ca 20 års ålder. Vissa får dem helt utan besvär. Många får problem (ofta pga platsbrist) av olika grad. De kanske endast kommer upp delvis, det blir svårt att hålla rent och tandköttet blir rött och svullet. Detta kan vara mycket smärtsamt.

Först försöker man spola rent och sedan lägga en smärtstillande tamponad. Återkommer besvären kan man med ett litet ingrepp (elkirurgi) avlägsna tandköttet ovanpå tanden. Annars återstår bara att ta bort visdomstanden. Detta kan vara förstahandsalternativet om tanden framför riskeras eller har skadats av t ex karies. Det är viktigt att kunna hålla rent även längst in i munnen.

Bettskenor
Det blir mer och mer vanligt att vi stressar och spänner oss. Vi får ont i käklederna, det knäpper och/eller knastrar. Det kan göra ont och man har svårt att gapa. Ofta kanske man vaknar med huvudvärk och ömma tuggmuskler. Då kan rörelseövningar (käkgymnastik) vara till hjälp.

Det är vanligt att man gnisslar/pressar tänder i sömnen eller på dagen under stress eller koncentration. En bettskena kan förhindra att tänderna slits och dessutom göra att man slappnar av.

Tandvårdsrädsla
Många lider svårt av sin tandvårdsrädsla och det blir en ond cirkel. Vi tar gärna emot dessa patienter. Det underlättar om vi får veta det innan, så kan vi avsätta extra tid för att kunna lyssna, informera om vad vi gör för att dämpa oron.